Máte dotaz? Volejte nezávazně tel. 777 011 074.

Jak správně nastavit SEO

Jak správně nastavit SEO: Krok za krokem

Zjistěte, jak zvýšit viditelnost webu ve vyhledávačích, zlepšit návštěvnost a maximálně využít potenciál vašeho obsahu.

SEO (Search Engine Optimization) je nezbytným nástrojem pro zlepšení viditelnosti vašeho webu ve vyhledávačích, jako je Google. Pokud je váš web optimalizován pro vyhledávače, můžete získat větší množství organického (neplaceného) provozu. Jak tedy správně nastavit SEO? 

Doporučujeme pořídit si e-book Jak se naučit SEO, který provede i laiky správným nastavením e-shopu až k pravidelným objednávkám.

 Jak správně nastavit SEO

Výzkum klíčových slov

Výzkum klíčových slov je základním kamenem SEO. Jde o proces, při kterém zjistíte, jaká slova a fráze lidé používají v online vyhledávačích. Tento proces vám pomáhá rozumět, na jaká témata byste měli svůj obsah zaměřit, abyste dosáhli co nejlepší viditelnosti ve vyhledávačích.

Proč je výzkum klíčových slov důležitý?

 1. Porozumění vašemu cílovému publiku: Zjištěním, jaké klíčové slova vaše cílová skupina hledá, můžete lépe porozumět jejich potřebám a přáním.
 2. Optimalizace obsahu: Můžete vytvářet obsah, který je pro vaši cílovou skupinu relevantní a který bude ve vyhledávačích dobře hodnocen.
 3. Zlepšení konverzní sazby: Když víte, jaké klíčové slova lidé používají, když hledají vaše produkty nebo služby, můžete je lépe přesvědčit k nákupu.

Jak provádět výzkum klíčových slov?

 1. Brainstorming: Začněte tím, že si sami vytvoříte seznam klíčových slov, která považujete za relevantní pro vaše podnikání.

 2. Používání nástrojů: Existuje mnoho online nástrojů, které vám mohou pomoci identifikovat klíčová slova. Populární nástroje zahrnují Google Keyword Planner, Ahrefs, SEMrush a Ubersuggest. Tyto nástroje mohou ukázat, kolikrát je dané klíčové slovo vyhledáváno a jaká je konkurence.

 3. Analyzujte konkurenci: Podívejte se na stránky vašich konkurentů a zjistěte, jaká klíčová slova používají.

 4. Zaměřte se na dlouhé varianty (long-tail keywords): Místo obecných klíčových slov (např. "boty") se můžete zaměřit na specifičtější fráze (např. "černé kožené boty na podzim").

 5. Zvažte intent uživatele: Klíčová slova můžete také kategorizovat podle záměru uživatele - informační (hledají informace), navigační (hledají konkrétní web), transakční (mají zájem o nákup) nebo komerční (hledají produktové recenze).

 6. Průběžná aktualizace: Trendy vyhledávání se mění, a proto je důležité pravidelně svůj seznam klíčových slov aktualizovat.

Výzkum klíčových slov je nezbytným krokem v procesu SEO. Díky němu můžete vytvářet obsah, který je pro vaši cílovou skupinu relevantní a dosáhnete lepších výsledků ve vyhledávačích. Je to investice času a úsilí, která se vám mnohonásobně vrátí v podobě většího provozu na vašem webu a vyšší konverzní sazby.

Optimalizace on-page

Optimalizace on-page, někdy také známá jako on-site optimalizace, zahrnuje všechny změny a úpravy, které lze provést přímo na webové stránce s cílem zlepšit její pozici ve vyhledávačích. Pokud chcete, aby vaše stránky dosáhly co nejvyššího hodnocení na Google a dalších vyhledávačích, optimalizace on-page je nezbytná. Níže se podrobně věnujeme klíčovým aspektům tohoto procesu.

1. Titulky stránky (Title Tags)

 • Každá webová stránka by měla mít jedinečný a popisný titulek.
 • Klíčové slovo by mělo být co nejblíže začátku titulku.
 • Omezte délku titulku na 50-60 znaků, aby byl v plné délce zobrazen ve výsledcích vyhledávání.

2. Meta popisy (Meta Descriptions)

 • Jedná se o krátký popis obsahu stránky.
 • Měl by být lákavý a podněcovat k kliknutí.
 • Vložte cílové klíčové slovo, ale vyvarujte se naplnění popisu pouze klíčovými slovy.

3. Hlavičkové značky (Header Tags - H1, H2, atd.)

 • Strukturování obsahu pomocí hlaviček pomáhá jak návštěvníkům, tak vyhledávačům lépe rozumět obsahu.
 • H1 by měla být pro hlavní název stránky a měla by být použita pouze jednou na stránce. H2 až H6 se používají pro podnadpisy a další podřazený obsah.

4. Optimalizace obrázků

 • Obrázky by měly být optimalizovány pro web, což znamená, že by měly být v co nejmenší velikosti při zachování kvality.
 • Každý obrázek by měl mít alt text, který popisuje obrázek. Je to důležité pro vyhledávače i pro přístupnost.

5. Interní odkazování

 • Vytváření odkazů mezi stránkami vašeho webu pomáhá rozložit autoritu stránky a vytvořit jasnou strukturu webu pro vyhledávače.

6. URL struktura

 • URL by měla být čitelná a co nejkratší.
 • Měla by obsahovat klíčové slovo a být zbavena zbytečných znaků nebo slov.

7. Responsivní design

 • Web by měl být responzivní, což znamená, že by měl být optimalizován pro zobrazení na všech zařízeních, včetně mobilních telefonů a tabletů.

8. Rychlost načítání stránky

 • Rychlé načítání stránek je důležité pro uživatelskou zkušenost i pro vyhledávače.
 • Optimalizujte kód, snižte velikost obrázků a využijte caching.

9. Schema markup

 • Jedná se o kód, který můžete přidat na svůj web, aby vyhledávačům lépe rozuměl vašemu obsahu. To může pomoci zvýšit viditelnost ve výsledcích vyhledávání.

10. Optimalizace obsahu

 • Obsah by měl být kvalitní, originální a poskytovat hodnotu pro návštěvníky.
 • Začleňte svá klíčová slova přirozeně do textu.

Optimalizace on-page je základním kamenem úspěšné SEO strategie. Při správné implementaci těchto technik můžete dosáhnout lepšího hodnocení ve vyhledávačích a zvýšit návštěvnost svého webu. Je důležité neustále sledovat a aktualizovat své on-page faktory, aby byly v souladu s nejnovějšími osvědčenými postupy a algoritmy vyhledávačů.

Optimalizace off-page

Zatímco optimalizace on-page se soustředí na to, co můžete udělat přímo na vašem webu, optimalizace off-page zahrnuje všechny aktivity, které provádíte mimo svůj web, s cílem zvýšit jeho důvěryhodnost, autoritu a hodnocení ve vyhledávačích. Zde jsou hlavní aspekty optimalizace off-page:

1. Zpětné odkazy (Backlinks)

 • Kvalita před kvantitou: Je lepší mít menší množství kvalitních odkazů z autoritativních a relevantních webů než mnoho odkazů z nízkokvalitních zdrojů.

 • Přirozený profil odkazů: Vyhýbejte se náhlým nárůstům zpětných odkazů nebo používání spamových technik, jako jsou zakoupené odkazy.

2. Sociální signály

 • Aktivity na sociálních médiích, jako jsou sdílení, komentáře a lajky, mohou mít pozitivní dopad na hodnocení vašeho webu.

 • Vytvářejte kvalitní obsah, který lidé budou chtít sdílet na svých sociálních sítích.

3. Lokální SEO

 • Zahrnuje optimalizaci pro lokální vyhledávání, např. prostřednictvím Google My Business.

 • Sbírejte recenze od zákazníků, optimalizujte svůj GMB profil a zajistěte konzistenci údajů napříč různými platformami.

4. Guest blogging

 • Psaní článků pro jiné weby výměnou za odkaz zpět na váš web může být skvělý způsob, jak získat kvalitní zpětné odkazy.

 • Zaměřte se na blogy, které jsou relevantní pro váš obor a mají vysokou autoritu.

5. Brand mentions

 • I když zmínka o vašem brandu nemusí nutně obsahovat odkaz zpět na váš web, vyhledávače to může stále považovat za pozitivní signál.

6. Fóra a komunitní diskuze

 • Účast na relevantních fórech a diskuzích může pomoci zvýšit povědomí o vašem brandu a získat odkazy zpět na váš web.

 • Přistupujte k tomu s cílem přidat hodnotu, nikoli spamovat.

7. Sdílení obsahu

 • Vytvořte kvalitní obsah a podporujte jeho sdílení na různých platformách, jako jsou sociální média, blogy nebo e-mailové kampaně.

Optimalizace off-page je klíčovou součástí úspěšné SEO strategie. Vytvářením silného profilu zpětných odkazů a budováním pověsti vašeho brandu mimo váš web můžete výrazně zvýšit autoritu a viditelnost svého webu ve vyhledávačích. Je důležité přistupovat k těmto technikám s etikou a zaměřením na dlouhodobý úspěch, abyste se vyhnuli trestům od vyhledávačů.

Stáhněte si e-book Jak se naučit SEO. Mnohonásobně se vám tato malá investice vrátí.

Jak se naučit SEO