Máte dotaz? Volejte nezávazně tel. 777 011 074.

Co je to marketingová strategie

Marketingová strategie je komplexní plán, který je navržen tak, aby dosáhl specifických obchodních a marketingových cílů prostřednictvím jednotného a cíleného přístupu. Je to mapa, která vás povede od bodu A, kde se nacházíte, k bodu B, kde chcete být.

Základem marketingové strategie je znalost trhu a potřeb zákazníků. Musí být vytvořena s ohledem na jedinečné postavení firmy a její zdroje. Zahrnuje analýzu trhu, segmentaci zákazníků, stanovení marketingových cílů a vývoj mixu marketingových taktik (produkt, cena, distribuce, propagace).

Představme si, že máme za úkol vypracovat marketingovou strategii pro start-up, který prodává ekologické čistící prostředky přes e-shop. Firma se zaměřuje na ekologicky uvědomělé spotřebitele, kteří hledají účinné, bezpečné a udržitelné produkty pro domácnost. Jak bychom mohli postupovat?

 1. Analýza trhu a konkurence Nejdříve bychom provedli SWOT analýzu (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) pro získání přehledu o interních silách a slabostech společnosti, stejně jako o vnějších příležitostech a hrozbách. Také bychom zkoumali konkurenty, aby bylo možné pochopit, co dělají dobře a kde jsou mezery, které může náš klient zaplnit.

 2. Segmentace zákazníků a cílový trh Segmentace trhu by nám umožnila rozdělit trh na menší skupiny zákazníků s podobnými potřebami nebo chováním. Například, jeden segment může zahrnovat rodiny s malými dětmi, které hledají bezpečné čistící prostředky, zatímco jiný segment může být tvořen domácnostmi, které preferují ekologické produkty.

 3. Marketingové cíle Cíle by měly být konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově omezené. Příkladem cíle může být "zvýšit online prodeje o 25 % během následujících 12 měsíců".

 4. Marketingový mix

 5. Produkt: Zajištění, že produkty splňují vysoké standardy udržitelnosti a účinnosti, které naši cíloví zákazníci očekávají.
  Cena: Stanovení cenové strategie, která odráží hodnotu produktu a je konkurenceschopná.
  Distribuce: Zajištění snadné dostupnosti produktů prostřednictvím e-shopu, možnost rychlé a ekologické dopravy.
  Propagace: Využití digitálního marketingu, sociálních médií, influencerů, obsahového marketingu a SEO pro zvýšení povědomí o značce a generování prodeje.
 6. Realizace a kontrola marketingové strategie by měla zahrnovat plán implementace s jasně stanovenými milníky a rozpočty. Důležité je také pravidelně monitorovat výkonnost pomocí KPI (Key Performance Indicators) a provádět úpravy strategie na základě shromážděných dat a zpětné vazby.

Pamatujte, že marketingová strategie není statický dokument. Je to živý plán, který se musí neustále vyvíjet s ohledem na tržní podmínky, chování zákazníků a výsledky. Měla by být pravidelně přehodnocována a přizpůsobována, aby zajistila, že značka zůstává relevantní a konkurenceschopná.

Základní marketingové strategie

Co je to marketingová strategie

Marketingové strategie jsou základní plány a přístupy, které firmy používají k dosažení svých obchodních a marketingových cílů. Existuje několik základních marketingových strategií, které mohou být přizpůsobeny specifickým potřebám a cílům firmy. Následují popisy některých z nich:

Marketingové strategie příklady:

 1. Strategie rozlišení (Differentiation Strategy): Tato strategie se zaměřuje na to, aby firma nebo produkt vynikl na trhu tím, že bude vnímán jako jedinečný. Rozlišení může být založeno na designu produktu, značce, technologii, zákaznickém servisu nebo jiném jedinečném hodnotovém prvku.

 2. Nízkonákladová strategie (Cost Leadership Strategy): Společnosti, které používají tuto strategii, se snaží být nejníže nákladovým výrobcem ve svém odvětví. Tím mohou nabídnout produkty za nižší ceny než konkurence a přitom zachovat ziskovost.

 3. Strategie zaměření (Focus Strategy): Místo toho, aby se firma snažila oslovit celý trh, může se soustředit na konkrétní segment (nebo segmenty) trhu. Tím může lépe uspokojit potřeby a přání své cílové skupiny.

 4. Strategie růstu (Growth Strategy): Firmy často hledají růst prostřednictvím nových trhů, nových produktů, zvýšení tržního podílu nebo akvizicí. Růstové strategie mohou zahrnovat věci jako diverzifikace produktů, geografickou expanzi, partnerství nebo fúze a akvizice.

 5. Strategie proniknutí na trh (Market Penetration Strategy): Tato strategie se zaměřuje na zvýšení podílu na trhu se stávajícími produkty v současných tržních segmentech. To může zahrnovat konkurenční cenovou politiku, zvýšené promoce nebo zlepšení distribuce.

 6. Strategie diverzifikace (Diversification Strategy): Diverzifikace znamená rozšíření produktového portfolia o nové produkty, které jsou mimo současnou tržní nabídku firmy. Cílem je snížit rizika spojená s závislostí na jednom nebo několika produktech.

 7. Strategie segmentace (Segmentation Strategy): V této strategii firma rozděluje širší trh na menší skupiny zákazníků s podobnými potřebami nebo chováním a vyvíjí produkty a marketingové kampaně, které jsou přizpůsobeny těmto konkrétním skupinám.

 8. Strategie pozicionování (Positioning Strategy): Zde jde o to, jak firma komunikuje a umisťuje svou značku nebo produkt v mysli spotřebitelů. Cílem je vytvořit jasný, odlišující a atraktivní obraz o produktu ve srovnání s konkurenty.

 9. Strategie značky (Branding Strategy): Tato strategie zahrnuje vývoj silné, jedinečné identity značky, která vytváří dlouhodobou hodnotu a věrnost zákazníků. Je to o budování povědomí o značce a jejím spojení s určitými hodnotami nebo emocemi.

 10. Strategie online marketingu (Online Marketing Strategy): V dnešní digitalizované éře se strategie online marketingu stala nezbytností. Tato strategie zahrnuje SEO (optimalizaci pro vyhledávače), obsahový marketing, marketing na sociálních médiích, emailový marketing a online reklamy.

Při vývoji marketingové strategie je důležité, aby firmy prováděly důkladnou analýzu trhu a zákazníků, aby mohly zvolit nejvhodnější přístup. Každá z těchto základních strategií může být účinná, ale jejich úspěch závisí na tom, jak dobře jsou implementovány a jak jsou schopny reagovat na měnící se tržní podmínky a chování spotřebitelů.